Thẻ: kem chống nắng vật lý

Nên dùng kem chống nắng vật lý hay hóa học? Sunblock or Suncreen?

Có nhiều bạn hỏi mình là nên dùng kem chống nắng vật lý hay hóa học? Kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học khác nhau như thế nào? Kem chống nắng vật lý hay hoá học tốt hơn? Sau khi đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ hiểu được cách …
error: Content is protected !!